Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018

Η μετεγγραφική περίοδος για την ποδοσφαιρική χρονιά 2017-2018 θα είναι ως εξής:
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: Από 01/07/2017 έως 31/08/2017.
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ: Από 01/07/2017 έως 31/08/2017 και  από 01/01/2018 έως 31/1/2018....

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: Από 01/07/2017 έως 31/10/2017 και από 01/01/2018 έως 28/02/2018.
ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ: Από 01/07/2017 έως 30/04/2018.
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ:Από 01/09/2017 έως 31/10/2017 και από 01/01/2018 έως 28/02/2018. .